Ulga na start

Zakładasz nową firmę? Przez pół roku nie będziesz płacić składek ZUS!

Od 30 kwietnia 2018r. nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z „ulgi na start” polegającej na zwolnieniu z obowiązku płacenia ubezpieczenia społecznego przez okres 6 –ciu miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Warunkiem skorzystania z „ulgi na start” jest podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy, Jeżeli prowadziłeś już wcześniej działalność musi upłynąć 60 dni kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia. Nie możesz też wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy u którego byłeś zatrudniony przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

„Ulga na strat” nie zwalnia jednak z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, aczkolwiek w tym okresie będziesz mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także członków swojej rodziny. Składkę opłacasz od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru (w 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94).

Z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.
Po upływie 6 miesięcy „ulgi na start”, przez 24 miesiące kalendarzowe, będziesz opłacał składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie, gdy zrezygnujesz z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy.