Zgodnie z projektem od 1 lipca br. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT, a wraz z nią zmiany dotyczące wystawiania faktur na podstawie paragonów. Tak jak do tej pory nabywca, który od razu nie odbierze faktury za usługę czy też towar, będzie mógł ją otrzymać w późniejszym terminie (do trzech miesięcy) na podstawie paragonu, jednakże – i tu pojawia się proponowana ustawowo zmiana – paragon będzie musiał obowiązkowo zawierać NIP nabywcy. Aby wystawić paragon z NIP, trzeba mieć kasę fiskalną z taką funkcją.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeżeli sprzedawca nie ma technicznej możliwości wpisania nr NIP na paragonie, to nabywca powinien zadeklarować się w momencie zakupu, że nabywa towar, czy też usługę jako podatnik, wówczas zakup nie powinien być rejestrowany na kasie, ale w takiej sytuacji od razu powinna zostać wystawiona faktura.

Tym, którzy wystawią fakturę do paragonu bez NIP, grozić będzie sankcja w wysokości 100 % kwoty podatku VAT, który został wykazany na fakturze.

W obliczu tak skonstruowanego nowego obowiązku, podatnicy obawiają się, że niestety będą zmuszeni nabyć kasy fiskalne, umożliwiające oznaczenie paragonu numerem NIP  nabywcy. Mniejsze przedsiębiorstwa, szczególnie małe sklepy, nie dysponują takim sprzętem. Przedsiębiorcy mają też obawy, że realizacja znowelizowanej ustawy będzie wymagała szeregu zmian w aplikacjach sprzedaży, w systemach finansowo-księgowych oraz w procesach obsługi klienta, ponieważ wiąże się z identyfikacją podatnika jako nabywcy w momencie wystawienia paragonu.

Nie jest wykluczone, że termin wejścia ustawy w życie zostanie przesunięty.