Zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie limitu transakcji bezgotówkowych przy umowach na czas nieokreślony.

Zgodnie z prawem przedsiębiorcy muszą rozliczać się bezgotówkowo podczas jednorazowych transakcji przekraczających limit 15 tys. zł. Od 1.01.2017 naruszenie przytoczonej regulacji skutkuje utratą prawa do ujęcia takiego wydatku w kosztach podatkowych. Pojawienie się przepisu automatycznie zrodziło pytanie – co należy rozumieć przez jednorazową wartość transakcji w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony z ustalonym okresem rozliczeniowym, gdzie nie można określić wartości całej umowy, ponieważ nie wiemy kiedy ona się zakończy.

Od początku wejścia ustawy w życie, zarówno z wypowiedzi MF* jaki i licznych interpretacji KIS** wynikało, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Zatem, jeżeli na przykład przedsiębiorca zawiera umowę na czas nieokreślony z której wynika zobowiązanie miesięcznej opłaty czynszu w wys. 13 tys. zł, wówczas jednorazowa wartość transakcji wynosi 13 tys. zł i ponieważ mieści się w limicie transakcji gotówkowych, może być płacona gotówką.

Okazało się jednak, że MF zmieniło zdanie w tym zakresie (analogiczne stanowisko zajmuje obecnie też KIS) i bierze pod uwagę nie wartość przypadającą  do zapłaty w danym okresie rozliczeniowym, ale sumę wynagrodzeń pewnych. Jeżeli suma wynagrodzeń pewnych przekroczy limit 15 tys., zł to od pierwszej płatności wynagrodzenia powinny być rozliczane bezgotówkowo.

Jak widać, z nowego stanowiska MF wynika, że kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia zawartych w umowie. Co to oznacza w praktyce, ilustrują poniższe przykłady podane przez resort finansów:

„Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 8 tys. zł, okres wypowiedzenia 3 mies.
Ponieważ – teoretycznie – umowę można wypowiedzieć w dniu zawarcia, strony mogą jednoznacznie określić, że do czasu jej zakończenia nastąpią 3 płatności po 8 tys. zł każda, więc limit zostanie przekroczony. Od pierwszej płatności obowiązuje rozliczenie bezgotówkowe.

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 2 tys. zł, okres wypowiedzenia 3 mies. liczony od początku miesiąca następnego po tym, w którym złożono wypowiedzenie.
Płatności do momentu, w którym strony wiedzą, że limit nie został przekroczony, mogą być dokonywane w gotówce – z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, ale wiedzą, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony. Wiedzą też jednak, że okres wypowiedzenia to 3 miesiące, a w tym okresie wartość umowy wyniesie 6 tys. zł. Zatem w 5 miesiącu wiedzą, że wartość transakcji przekroczy limit ustawowy.”

 

 

*MF – Ministerstwo Finansów

**KIS – Krajowa Informacja Skarbowa