Najnowsza wersja „Nowego Polskiego Ładu”

Najnowsza wersja „Nowego Polskiego Ładu”, czyli kolejne zmiany naprawcze…

Obowiązujące od 1 stycznia zmiany w podatkach w postaci programu Polski Ład czekają na kolejną nowelizację. Po niemal trzech miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów oraz łatania ich rozporządzeniami, rząd 24 marca 2022 roku ogłosił kolejne pomysły. Napisana w pośpiechu reforma podatkowa, stała się źródłem niekończących się wątpliwości i trudności interpretacyjnych, a przed nami obszerna nowela, która miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Poniżej szczegóły zmian w zmianach, po których zapewne będą kolejne…

Obniżenie stawki PIT

Najważniejszą z proponowanych zmian ma okazać się obniżenie stawki PIT z 17% do 12% w pierwszym progu podatkowym. Nowym rozwiązaniem mają zostać objęci emeryci i renciści, pracownicy, zleceniobiorcy, przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej.

Zmiany w składce zdrowotnej

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej zyskają możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W pierwszym przypadku limit ten ma wynieść 8,7 tys. zł, dla ryczałtowców będzie to 50% zapłaconych składek, natomiast dla podatników na karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej (tak nie do końca…) oraz ulgi na zabytki

Zniesienie ulgi dla klasy średniej niewątpliwie skomplikuje rozliczenia roczne dla wielu podatników. Rozliczenie ulgi znika, jednakże gdyby stosowanie jej okazało się korzystniejsze niż jej brak, to będzie można rozliczyć podatek na zasadach wcześniejszych, czyli z tzw. ulgą. Natomiast ulga na zabytki obowiązuje formalnie tylko do końca roku.

Zmiany w PIT-2 dla wieloetatowców

Podatnicy mający kilka różnych źródeł dochodu równocześnie będą mogli upoważnić nawet trzech płatników do zmniejszania proporcjonalnie zaliczek na PIT o kwotę wolną od podatku, a nie jak dotychczas wyłącznie jednego pracodawcę.

Zmiany w rozliczeniu dla samotnych rodziców

Aktualne zmiany ponownie wprowadzą pełne rozliczenie PIT samotnego rodzica z dzieckiem, tak jak funkcjonowało to w ubiegłych latach. Inna zmiana dotyczy ulgi dla dzieci. Obecnie nie można z niej skorzystać, jeśli dorosłe dziecko zarobi w ciągu roku więcej niż 3089 zł. Kwota ta zostanie zwiększona do 16 061,28 zł (12-krotność renty socjalnej).