Ryczałt w 2021 roku

Początek roku 2021 przyniesie zmiany w kwestii przepisów dotyczących ryczałtu ewidencjonowanego. Będą one znaczące i sprawią, że od przyszłego roku dużo więcej osób będzie mogło skorzystać z tej formy opodatkowania.

 

Powodem nowelizacji przepisów jest Ustawa z dnia 28 listopada 2020 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.Wraz z wejściem w życie nowelizacji, zmieni się definicja wolnego zawodu, co w praktyce sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z ryczałtu. Jako wolne zawody będą traktowali także radcy prawni, architekci, inżynierowie budownictwa, psycholodzy, adwokaci, fizjoterapeuci, biegli rewidenci, agenci ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni. Zostanie zlikwidowana również większość wyłączeń. Przestanie obowiązywać np. załącznik numer 2, w którym znajduje się wykaz usług uniemożliwiających rozliczanie się za pomocą opodatkowania ryczałtem. Nie będzie również zapisu, który ograniczał korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego dla przedstawicieli wolnych zawodów, jeśli wykonywali swoje usługi dla osób prawnych, dla pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Modyfikacji ulegnie także mechanizm podzielonej płatności rachunku VAT. W jego obrębie wprowadzona zostanie możliwość potrącenia wierzytelności transakcji objętych obowiązkowym MPP. Dopracowane będą przepisy dotyczące podzielnej płatności. Ponadto będzie możliwość dokonywania przelewów z rachunku VAT dla agencji celnej, opłacając tym samym należności celne oraz podatek od importu towarów. Wniosek o uwolnienie środków z konta VAT będzie mógł być złożony także przez podmioty, które nie są podatnikami VAT np. przez komorników.

Zmiany zachodzą także w kwestii dokonywania korekt zmniejszających. Zgodnie z nimi dostawca będzie mógł korygować VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, jeśli przedstawi dokumentację potwierdzającą uzgodnienie z nabywcą dotyczące obniżenia podstawy opodatkowania VAT. W związku z tym podatnicy będą musieli dbać o odpowiednią dokumentację korekt odnośnie udzielanych rabatów. W kwestii korekt zwiększających uregulowane zostaną zasady określające moment dokonania korekt ze względu na powód ich wprowadzania.