Przedsiębiorco! Upływa termin złożenia wniosku do ZUS

Zgodnie z obecnymi przepisami (tj. od 1 stycznia 2022 r.) zapłata składek ZUS po terminie nie powoduje już ustania dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowego). Jednak osoby, które w 2021 r. opłaciły składki po terminie muszą złożyć wniosek US-9 o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie aby zachować ciągłość ubezpieczeń. Wniosek ten można złożyć do ZUS do 30.06.2022 r. W przypadku gdy przedsiębiorca, który w 2021 r. opłacił składki  po terminie, nie złoży wniosku, będzie mógł zostać objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami wyłącznie po złożeniu w ZUS nowego zgłoszenia.