Wakacje składkowe dla przedsiębiorców coraz bliżej!

Sejm przyjął ustawę o tzw. wakacjach składkowych. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli szansę dla mikroprzedsiębiorców, by na jakiś czas odciążyć swoje finanse. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na maksymalnie trzy miesiące.

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 pracowników. Przysługuje ono także przedsiębiorcom prowadzącym działalność jednoosobową.

Przedsiębiorca nie może zalegać z opłacaniem składek za okres wcześniejszy niż ostatnie 12 miesięcy przed wprowadzeniem wakacji składkowych.

Aby skorzystać z wakacji od składek, trzeba będzie złożyć wniosek w ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Wcześniej warto upewnić się, czy spełniamy wszystkie wymogi formalne. O zwolnieniu ZUS poinformuje za pośrednictwem platformy PUE.