Od 2025 r. wszystkie umowy zlecenia będą ozusowane

Zmiana oznacza z jednej strony niższe wypłaty na rękę dla milionów Polaków, ale wyższe emerytury, a z drugiej wyższe koszty pracy dla tysięcy przedsiębiorców. Ozusowanie umów zlecenia jest jednym z kroków milowych związanych z wypłatą środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy.

Od początku przyszłego roku wszystkie umowy-zlecenia w Polsce zostaną objęte obowiązkowymi składkami na ZUS. Od 1 stycznia 2025 r. wszystkie umowy cywilnoprawne mają podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne (emerytalnym, rentowym, wypadkowym i chorobowym). Spod tej zasady będą wyłączone umowy-zlecenia z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami do 26. roku życia.

Ta zmiana, będąca częścią Krajowego Planu Odbudowy, ma na celu zwiększenie przejrzystości systemu oraz lepsze zabezpieczenie emerytalne pracujących na tego typu umowach.

Reforma wprowadza obciążenia dla pracodawców, ponieważ wzrosną koszty pracy. Ozusowanie umów zlecenia będzie wymagało od pracodawców przygotowania. Dla pracowników zmiana spowoduje niższe wypłaty wynagrodzenia, ale za to wyższe emerytury.