Od 1 kwietnia 2024 wyższy VAT na żywność

Koniec zerowej stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, która obowiązywała od 1 lutego 2022 r. Wraca 5% VAT na owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe i inne artykuły spożywcze.
Resort finansów uzasadnia to najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych.
Jak informuje MF inflacja w styczniu br. obniżyła się do 3,9% (r/r) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r. Wyraźnie spadło także roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 4,9% w styczniu br. (tj. najniżej od września 2021 r.).
Ministerstwo przewiduje, że w lutym i marcu br. zarówno inflacja (r/r), jak i tempo wzrostu cen żywności (r/r) utrzymają się w tendencji spadkowej. Niższej dynamice cen żywności będą sprzyjać spadkowe tendencje cen na światowych rynkach rolnych, a także silny efekt bazy, wynikający z wysokiego wzrostu cen żywności przed rokiem.