Czy masz już skrzynkę na e-Doręczenia?

Szanowni Przedsiębiorcy,

Przypominamy, że od 1 października 2022 r. wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS tj. m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki partnerskie itd. mają obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki doręczeń umożliwiającej tzw. e-Doręczenia.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje stworzenie dla przedsiębiorców specjalnej skrzynki elektronicznej, która ma docelowo zastąpić komunikację papierową na komunikację online ze wszystkimi podmiotami administracji publicznej. Zgodnie z określonym harmonogramem poszczególne podmioty administracji publicznej zobowiązane są doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

 Uwaga!Od momentu wpisania adresu do e-doręczeń do BAE urzędy korzystające z e-doręczeń będą przesyłały korespondencję danemu podmiotowi wyłącznie elektronicznie. Wiadomość wysłana z adresu do doręczeń elektronicznych będzie mieć taki skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru.
Jeśli nie utworzyli Państwo adresu elektronicznego dla swojej spółki to przypominamy, że wniosek w tej sprawie możne złożyć poprzez portal Biznes.gov pod linkiem.

 https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/709posiadania  

W celu rozpoczęcia wypełniania, a następnie złożenia wniosku należy zalogować się profilem zaufanym albo e-dowodem. Po zalogowaniu należy przejść przez kreator wniosku, wskazując m.in. nazwę przedsiębiorcy, siedzibę, REGON, NIP, KRS. Przedsiębiorca wnioskujący o adres do e-doręczeń, wpisany do KRS, ma obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki. We wniosku podaje jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer PESEL.

Wniosek podpisują osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
O utworzeniu adresu i skrzynki przedsiębiorca dowie się z wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany we wniosku. W wiadomości tej znajdować się będzie także instrukcja, jak aktywować adres. Aktywowanie adresu oznacza spowodowanie jego widoczności w bazie adresów elektronicznych (BAE).
 
 
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Zespół Kancelarii Rachunkowej INFOPODATEK