Biała lista podatników

Ministerstwo Finansów nie zmniejsza tempa zmian  i obecnie udostępniło przedsiębiorcom kolejne narzędzie „ułatwiające” prowadzenie działalności tzw. BIAŁĄ LISTĘ podatników.

Nowy wykaz zawiera informację o podatnikach czynnych w VAT, wykreślonych, przywróconych lub takich, którym odmówiono rejestracji oraz o ich numerach rachunku bankowych.

A dlaczego MF tak o nas „dba”?

Obecnie przedsiębiorcy, którzy kupują usługę lub towar od innego przedsiębiorcy i jednocześnie wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza kwotę 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, zobowiązani są dokonywać płatności przelewem, aby móc rozliczyć poniesiony wydatek w kosztach prowadzonej działalności.

Od 1 stycznia 2020r. podatnik dodatkowo zobowiązany będzie do sprawdzenia czy numer konta widniejący na fakturze jest zgodny z numerem z Białej listy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów- co ważne numer musi być zgodny na dzień dokonania przelewu. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę pamiętać, że w tym procesie niewiele jesteśmy Państwu w stanie pomóc.

Jeśli płatność taka zostanie dokonana po 1 stycznia to będzie obowiązywała tzw. odpowiedzialność solidarna oraz nie będzie można zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów prowadzonej działalności!!! Pamiętajmy, że chodzi o transakcje powyżej 15 tyś złotych…