Przedsiębiorco,

w związku z aktualnie istniejącą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju podjęto różnego rodzaju działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce m.in. pozamykano żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, kina, teatry, biblioteki oraz baseny; odwołano imprezy masowe skupiające dużą ilość ludzi.

Jak w takiej codzienności mają odnaleźć się pracodawcy i pracownicy, którym koronawirus spędza sen z powiek?

Rząd w zaistniałej sytuacji przyjął radykalne środki, które mają skutkować ograniczeniem nasilenia się pandemii, uchwalił specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Minister Zdrowia wydał Rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem w którym zawarte są uprawnienia pracodawcy oraz nowe prawa pracownika:

jeśli jesteś Przedsiębiorcą:

  • masz dziecko w wieku do 8 lat i opłacasz ubezpieczenie chorobowe należy Ci się dodatkowy zasiłek opiekuńczy;

jeśli jesteś Pracodawcą:

  • możesz polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna);
  • w momencie, gdy jesteś zmuszony wstrzymać pracę ogłaszasz tzw. przestój – pracownik, mimo iż jest gotowy do wykonywania pracy, nie wykonuje jej wskutek zaistniałych przeszkód i w związku z tym należy mu wypłacić wynagrodzenie w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną;

co może Twój Pracownik:

  • ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia. Zasiłek przyznaje się za okres nie dłuższy niż 14 dni i nie wlicza się do maksymalnego okresu zasiłku opiekuńczego (60 dni) mającego zastosowanie w przypadku innych wydarzeń skutkujących nieprzewidziane zamknięcie placówki;
  • w momencie wydania decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego lub właściwego państwowego granicznego inspektora sanitarnego zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji ma prawo do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego. Decyzja ta może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy, czy ZUS-u – jeśli jesteś przedsiębiorcą). Przedsiębiorca nie ma obowiązku składania wniosku Z-15A.
Więcej informacji dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz wzór oświadczenia w poniższym linku:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033