Kryptowaluty- sposób rozliczania

Osoby, które w zeszłym roku zarabiały na kryptowalutach muszą zapłacić jedynie podatek PIT.

 

Resort finansów początkowo zapowiedział, że od zysku z kryptowalut trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i  dodatkowo od każdej transakcji z ich udziałem podatek od czynności cywilnoprawnych. Ostatecznie Ministerstwo Finansów uznało,  że podatek od czynności cywilnoprawnych łamie, tak zwaną zasadę “dogodności opodatkowania” i pozostawiło jako obowiązujące odprowadzanie tylko podatku dochodowego.

 

Zatem osoby fizyczne inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości.

Zgodnie z popularną opinią  kryptowaluty lub inaczej wirtualne waluty, to cyfrowe pieniądze pozwalające na dokonywanie transakcji w internecie. Jak dotąd przepisy podatkowe nie podały własnej definicji kryptowalut, niemniej jednak organy podatkowe oraz sądy administracyjne stoją na stanowisku, że na gruncie podatków dochodowych kryptowaluty należy uznać za tzw. prawa majątkowe. Uznanie kryptowalut za prawa majątkowe oznacza, że każdy (osoba fizyczna), kto uzyskał dochód z tytułu transakcji, której przedmiotem są kryptowaluty, powinien go wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym miała miejsce transakcja i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.