Nowelizacja podatku vat – SLIM VAT

W oparciu o zmianę Ustawy o podatku od towarów i usług, a także Ustawę Prawo Bankowe z 14 sierpnia 2020 r. zmianie ulegnie Ustawa o VAT. Zostanie wprowadzony tzw. SLIM VAT czyli Simple Local and Modern VAT. Nowe przepisy wejdą w życie już 01.01.2021 r.

Jak będą wyglądały zmiany?

Jednym z najważniejszych aspektów wprowadzanych zmian jest wydłużenie terminu odliczenia. W przypadku podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i nie skorzystali z odliczenia w pierwszym okresie rozliczeniowym, będą mogli je uzyskać w jednym z trzech kolejnych. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą skorzystać z odliczenia w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Zmianie uległy także zasady przeliczania kursu walut. W kwestii przeliczania podatku VAT dotyczącego kwot w obecnej walucie, wykorzystywane będą przepisy o podatkach dochodowych. Podatnik decydujący się na takie rozwiązanie, będzie musiał je stosować przez co najmniej 12 miesięcy. Nie będzie ono jednak funkcjonowało w przypadkach, które, zgodnie z Ustawą o Podatkach Dochodowych, nie podlegają przeliczeniu.

Modyfikacji ulegnie także mechanizm podzielonej płatności rachunku VAT. W jego obrębie wprowadzona zostanie możliwość potrącenia wierzytelności transakcji objętych obowiązkowym MPP. Dopracowane będą przepisy dotyczące podzielnej płatności. Ponadto będzie możliwość dokonywania przelewów z rachunku VAT dla agencji celnej, opłacając tym samym należności celne oraz podatek od importu towarów. Wniosek o uwolnienie środków z konta VAT będzie mógł być złożony także przez podmioty, które nie są podatnikami VAT np. przez komorników.

Zmiany zachodzą także w kwestii dokonywania korekt zmniejszających. Zgodnie z nimi dostawca będzie mógł korygować VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, jeśli przedstawi dokumentację potwierdzającą uzgodnienie z nabywcą dotyczące obniżenia podstawy opodatkowania VAT. W związku z tym podatnicy będą musieli dbać o odpowiednią dokumentację korekt odnośnie udzielanych rabatów. W kwestii korekt zwiększających uregulowane zostaną zasady określające moment dokonania korekt ze względu na powód ich wprowadzania.