Każdy przedsiębiorca, począwszy od 1 stycznia, będzie mógł płacić PIT, PPE, CIT i VAT wyłącznie na
stały, indywidualny rachunek bankowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych pozostaną
aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku. Idea tego pomysłu została zaczerpnięta ze znanego już
wszystkim, indywidualnego rachunku dla wpłat ZUS.

Jak mogę poznać swój rachunek do wpłat PIT, PPE, CIT czy VAT?

Wchodząc na stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ i wpisując swój
numer PESEL:

– jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę zapłacić PIT (PIT-5, PIT5L, PIT-
4), PPE czy VAT;

– i/lub jestem wspólnikiem spółki spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej czy komandytowej i chcę
zapłacić podatek PIT-5 lub PIT-5L od swoich dochodów.
Numer NIP spółki:
– jeśli w imieniu spółki chcę zapłacić CIT, VAT lub PIT-4 za zatrudnionych pracowników.