Podwyżka mandatów

Przedsiębiorco!

Nadeszła duża podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe.

W maju weszła w życie zmieniona ustawa o podatku akcyzowym, w której „przy okazji” znowelizowano przepisy Kodeksu karno-skarbowego. Ustawodawca określa te zmiany jako „przyspieszenie oraz istotne uproszczenie części spraw w związku z wykroczeniami skarbowymi” oraz „realizacją postulatów przedsiębiorców”, ale dla nas oznacza to wprost, iż każde, nawet niewielkie zawinienie może zakończyć się mandatem w niebagatelnej wysokości.

Dotychczas w postępowaniu mandatowym maksymalna kwota grzywny wynosiła 5 600 zł, obecnie kwotę tą podwyższono do 14 000 zł. Na skutek wprowadzonych zmian oraz zwiększenia uprawnień, organy mogą być skłonne do nakładania kar w wyższym wymiarze nawet za drobne uchybienia. Warto przypomnieć, że tego typu grzywny są już obecnie dość często stosowane np. w przypadku nieterminowej zapłaty podatku VAT czy zaliczek PIT/CIT, o czym ostatnio kilku spośród naszych Klientów mogło się samemu przekonać…

Mimo, że autorzy noweli uzasadniają chęć stosowania wyższych kar brakiem konieczności występowania do sądu oraz możliwością szybkiego zakończenia postępowania, nietrudno nie zauważyć, że systematycznie przesuwana jest w ostatnich latach granica możliwości działania i uprawnień dla organów administracji skarbowej w kierunku coraz szerszych, szybszych i zdecydowanie bardziej dotkliwych dla przedsiębiorcy działań jak np. automatyczna blokada konta firmowego.

A co Państwo, jako Przedsiębiorcy, możecie zrobić celem uniknięcia powyższych nieprzyjemności?

Na pewno warto pamiętać o terminowym i systematycznym płaceniu wyliczonych podatków. Dodatkowo przypominamy, że nie każdy wydatek firmy może i powinien stanowić koszt podatkowy. Zalecamy też, aby terminowo dostarczać dokumenty do księgowania, dzięki czemu wydłuży się czas przeznaczony na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości czy braków, a jednocześnie pozwoli nam na wcześniejsze wysłanie informacji o należnych podatkach do zapłaty.