Tarcza 4.0

Przedstawiamy Państwu kilka zmian w przepisach oraz nowości, które wiążą się z niedawnym wprowadzeniem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.


Dodatek solidarnościowy
Jeżeli zatrudniałeś pracowników, którym wypowiedziałeś umowę o pracę po 15 marca 2020 roku lub umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie Twój były pracownik może wnioskować o dodatek solidarnościowy. Osoba ubiegająca się o to świadczenie musiała podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Uwaga! Dodatek solidarnościowy można otrzymać maksymalnie za 3 miesiące (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku) i wynosi on 1400 zł. Należy jednak pamiętać o tym, że nie otrzyma się go wcześniej niż od miesiąca w którym złożono wniosek np. jeśli były pracownik złożył wniosek w lipcu, to dodatek dostanie przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu).

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego
W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19 możesz udzielić swoim pracownikom, we wskazanym przez siebie terminie oraz z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego (max 30 dni) niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych.

Zmiana w postojowym dla zleceniobiorcy
Jeżeli zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może sam go złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on wtedy zobowiązany do złożenia oświadczenia do ZUS mówiącego o tym, że zleceniodawca odmówił mu złożenia wniosku.

Uwaga! Wnioski do ZUS można już złożyć tylko elektronicznie przez PUE ZUS!

Zaliczki na PIT4 – przesunięcie terminów
Tarcza Antykryzysowa 4.0 przesunęła terminy wpłaty zaliczek na PIT4:

zaliczka pobrana w marcu 2020        -> płatna  do 20.08.2020
zaliczka pobrana w kwietniu 2020    -> płatna do 20.10.2020
zaliczka pobrana w maju 2020          ->  płatna do 20.12.2020

Umorzenie pożyczki z PUP dla mikroprzedsiębiorcy
Nie trzeba już składać wniosku o umorzenie pożyczki! Zostanie ona umorzona z urzędu, pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Dopłaty do kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego
Nowością są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych firmom, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.  Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą przedsiębiorca składa do banku komercyjnego lub spółdzielczego a  BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy.  Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ta dopłata  wynosi  2 punkty  procentowe.

I coś, co cieszy nas najbardziej czyli przesunięcie terminu wprowadzenia nowego pliku JPK_VDEK z 1.07.2020 na 1.10.2020!