Są już znane wartości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (cały etat) kwota ta wyniesie 2600 zł brutto (wzrost o 350 zł). Minimalna kwota wynikająca zaś z umów cywilnoprawnych to 17 zł brutto/godzinę (wzrost o 2,30 zł).