Zmiany w podatku VAT – pakiet SLIM VAT 2

Komisja sejmowa uchwaliła wprowadzenie nowego sposobu uproszczonego rozliczania podatków od towarów oraz usług. Zmiany dotkną kilku kwestii, takich jak wydatki związane z samochodami, rozliczanie ulg na złe długi w VAT czy prawo do odliczeń podatku.

Co dokładnie wprowadza SLIM VAT 2?

Ustawa zawiera kilka szczególnie istotnych kwestii. Rząd zaimplementował wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zrezygnował z warunku uzależniającego dokonanie odliczeń podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny od wykazania VAT.

Wprowadzone zostaną regulacje dotyczące eksportu towarów określające, której dostawie ma być przypisana dana wysyłka lub transport. Podatnik rozliczający podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, będzie mógł dokonać korekty, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył wysokości podatku w sposób prawidłowy.

Wprowadzona zostanie ulga za złe długi, zmodyfikowane będą definicje “państwa członkowskiego” oraz “terytorium Unii Europejskiej”. Zmodyfikowano możliwość 100 procent odliczeń od wydatków na samochody – wydłużony zostanie termin na złożenie informacji o pierwszym wydatku na pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Rozszerzona zostanie liczba okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia wykorzystując korektę deklaracji.

Wprowadzono możliwość wydawania zgody na uwolnieni środków z rachunku VAT, jeśli posiadane zaległości podatkowe zostały odroczone albo rozłożone na raty.

Zostanie wprowadzona opcjonalna możliwość składania zgodnych oświadczeń dostawcy oraz nabywcy dotyczących wyboru opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. Uregulowana została także kwestia uwalniania przeksięgowanych środków z zamykanego rachunku VAT na rachunek techniczny.

Cel wprowadzonych zmian

Pakiet jest kontynuacją pierwszej inicjatywy zmian, czyli pakietu SLIM VAT, która weszła w życie na początku tego roku.